آزمون ورودي پايه هفتم نمونه دولتي استان تهران ، 97-96

سوالات آزمون نمونه دولتي سال تحصيلي 97-96 استان تهران


موضوعات مرتبط: آزمون نمونه و تيزهوشان


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۱۲ آبان ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۰۷:۰۷ ] [ بازدید: ] [ مجيد عبداللهيان ]

[ نظرات (0) ]

آزمون عادي و تيزهوشان قلمچي پنج آبان نودو شش

[ ۱۲ آبان ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۰۵:۴۶ ] [ بازدید: ] [ مجيد عبداللهيان ]

[ نظرات (0) ]

آزمون مبتكران تيزهوشان ششم ابتدايي(همراه با پاسخنامه)

آزمون مبتكران تيزهوشان
ششم ابتدايي

 

دانلود آزمون

دانلود پاسخنامه


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۱۲ آبان ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۰۱:۲۶ ] [ بازدید: ] [ مجيد عبداللهيان ]

[ نظرات (0) ]

سوالات و پاسخ كليدي آزمون تيزهوشان

[ ۱۲ آبان ۱۳۹۶ ] [ ۰۹:۵۳:۲۳ ] [ بازدید: ] [ مجيد عبداللهيان ]

[ نظرات (0) ]

سايت آلفا و بتا

[ ۱۲ آبان ۱۳۹۶ ] [ ۰۹:۲۷:۱۸ ] [ بازدید: ] [ مجيد عبداللهيان ]

[ نظرات (0) ]

آزمون هاي جامع رزمندگان پايه ششم دبستان

[ ۵ آبان ۱۳۹۶ ] [ ۰۵:۳۲:۵۷ ] [ بازدید: ] [ مجيد عبداللهيان ]

[ نظرات (0) ]

سوال هوش و استعداد رياضي ويژه مدارس نمونه و تيزهوشان پايه ششم ابتدايي

سوال هوش و استعداد رياضي ويژه مدارس نمونه و تيزهوشان پايه ششم ابتداييسوال هوش و استعداد ويژه مدارس نمونه و تيزهوشان

پاسخ در ادامه مطلب
ادامه مطلب


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۵ آبان ۱۳۹۶ ] [ ۰۵:۲۹:۴۰ ] [ بازدید: ] [ مجيد عبداللهيان ]

[ نظرات (0) ]

روش تبديل واحدهاي طول در رياضي ششم دبستان

  روش هاي تبديل واحدهاي طول در كلاس ششم

1 متر = 10 دسي متر

1 متر = 100 سانتي متر

1متر = 1000 ميلي متر

1 متر = 1000000 ميكرون يا ميكرومتر

1 متر = 39.37 اينچ

1 متر = 0.001 كيلومتر

1 دسي متر = 10 سانتي متر

1 دسي متر = 100 ميلي متر

1 دسي متر = 100000 ميكرون

1 دسي متر = 0.1 متر

1 سانتي متر = 0.01 متر

1 سانتي متر = 0.1 دسي متر

1 سانتي متر = 10 ميلي متر

1 سانتي متر = 10000 ميكرون

1 ميلي متر = 0.001 متر

1 ميلي متر = 0.01 دسي متر

1 ميلي متر = 0.1 سانتي متر

1 ميلي متر = 1000 متر

ادامه مطلب


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۵ آبان ۱۳۹۶ ] [ ۰۵:۲۸:۱۴ ] [ بازدید: ] [ مجيد عبداللهيان ]

[ نظرات (0) ]

روش تبديل واحدهاي سطح در رياضي ششم دبستان

 


1 هكتار = 10000 متر مربع

1 متر مربع = 100 دسي متر مربع

1 متر مربع = 10000 سانتي متر مربع

1 متر مربع = 1000000 ميلي متر مربع

1 متر مربع = 0.0001 هكتار

1 دسي متر مربع = 0.01 متر مربع

1 دسي متر مربع = 100 سانتي متر مربع

1 دسي متر مربع = 10000 ميلي متر مربع

1 سانتي متر مربع = 0.0001 متر مربع

1 سانتي متر مربع = 0.01 دسي متر مربع

1 سانتي متر مربع = 100 ميلي متر مربع

1 ميلي متر مربع = 0.000001 متر مربع

1 ميلي متر مربع = 0.0001 دسي متر مربع

1 ميلي متر مربع = 0.01 سانتي متر مربع

ادامه مطلب


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۵ آبان ۱۳۹۶ ] [ ۰۵:۲۶:۱۵ ] [ بازدید: ] [ مجيد عبداللهيان ]

[ نظرات (0) ]

سوال هوش و استعداد ويژه مدارس نمونه و تيزهوشان رياضي ششم دبستان +پاسخ

[ ۵ آبان ۱۳۹۶ ] [ ۰۵:۲۵:۱۲ ] [ بازدید: ] [ مجيد عبداللهيان ]

[ نظرات (0) ]

سوال رياضي ششم دبستان ويژه مدارس نمونه و تيزهوشان + پاسخ

[ ۵ آبان ۱۳۹۶ ] [ ۰۵:۲۳:۵۸ ] [ بازدید: ] [ مجيد عبداللهيان ]

[ نظرات (0) ]

آزمون علمي پايه ششم+ پاسخنامه

 

* آزمون علمي پايه ششم + پاسخنامه *
 
اسفند ماه 95
 
(60 سوالي)
 

دانلود سوالات

دانلود پاسخنامه


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۵ آبان ۱۳۹۶ ] [ ۰۵:۱۸:۳۳ ] [ بازدید: ] [ مجيد عبداللهيان ]

[ نظرات (0) ]

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ]