ژرف انديشان گلستان

sharj

ژرف انديشان گلستان

تبلیغات

ساخت وبلاگ | ساخت سایت

 

هرگاه در مسئله اي بگويند دوچرخ با تسمه به هم وصل شده اند،داريم:

مسافت طي شده چرخ كوچك=مسافت طي شده تسمه روي چرخ بزرگ

فرمول حل اين مسائل:

         محيط چرخ كوچك × تعداد دور چرخ كوچك= محيط چرخ بزرگ × تعداد دور چرخ بزرگ

        اگر در مسئله به جاي محيط قطر  يا شعاع داريم در اين صورت به جاي محيط قطر يا شعاع را مي گذاريم.اما توجه داشته باشيد كه  :  

هر دو طرف يا قطر يا شعاع يا محيط نوشته شود .نمي توان يكطرف باقطر حساب شود وطرف ديگر شعاع  درست محاسبه نمي شود.                                            

                       

اگر قطر دوچرخ مساوي باشد تعداد دور هردو چرخ مساوي است.

 

 

مثال1-دوچرخ يك موتور بايك تسمه به هم مربوط شده اند محيط چرخ كوچك 0/56متر 

 ومحيط چرخ بزرگ1/4متراست اگرچرخ كوچك درهر دقيقه100دور بچرخد چرخ بزرگ جند دور در دقيقه ميچرخد

محيط چرخ كوچك × تعداد دور چرخ كوچك= محيط چرخ بزرگ × تعداد دور چرخ بزرگ
                 0/56×100   =       1/4×......
                           56=   1/4×...
                             40=14   ÷  560

چرخ بزرگ چون داراي محيط بيشتري است در هر دقيقه كمتر از 100 دور مي چرخد.
اما تعداد چرخش آن بستگي به نسبت محيط دو چرخ دارد و برابر است با 56/0 تقسيم بر 4/1 ضربدر 100 كه برابر مي شود با 40 دور

 مثال2=دو چرخ با يك تسمه به هم متصلند شعاع چرخ كوچك 0/6متر است و قطرچرخ بزرگ 150 سانتي متر ميباشد اگر چرخ كوچك 150 دور بزند چرخ بزر گ چند دور خواهد زد .
 قطر چرخ كوچك × تعداد دور چرخ كوچك= قطر چرخ بزرگ × تعداد دور چرخ بزرگ
تبديل واحد                        قطر120 = 60×2                 60 = 0/6 × 100  
                        120×  150 =    150×....
                       18000=   150×....    
1 دور
120 دور
60 دور

مثال 3=  و قطرچرخ بزرگ  دو چرخه 75 سانتي متر ميباشد و قطرچرخ كوچك 50سانتيمتر اگر هنگام حركت  چرخ بزرگ 100 دور بزند چرخ كوچك چند دور خواهد زد ؟.
 قطر چرخ كوچك × تعداد دور چرخ كوچك= قطر چرخ بزرگ × تعداد دور چرخ بزرگ

                        50×  ... =    75×100
                       50×...=   7500
           دور  چرخ كوچك     150=50÷7500


مثال4-دو چرخ كه محيط اولي 45 سانتي متر و چرخ دوم به محيط 27 سانتي متر و روي هر دو ر يك نقطه از محيط علامت گذشته ايم توسظ تسمه اي بهم وصل شده اند و تسمه بدون لغزش برروي چرخ ها آنها را به حركت در مي آورد .چرخ بزرگ چند دور بزند تا براي بار پنجم دو علامت مقابل هم قرار گيرند ؟

حل تمرين 1:

  ب.م.م  45و  27  =  9

ك.م.م =     ب.م.م  ÷  (45×27)

 ك.م.م=                     135 = 9 ÷(45×27)

براي اينكه دو علامت براي اولين بار پس از شروع حركت مقابل هم قرار گيرد هر چرخ بايد 135 سانتي متر حركت كند كه در اين صورت تعداد دورهاي چرخ بزرگ برابر است با:     3= 45÷135

تعداد دورهايي كه چرخ بزرگ بزند تا دو علامت براي پنچمين بار مقابل هم قرار گيرند برابر:   15=  5×3

چرخ دنده‌ها

در ساختار هر وسيله‌ي مكانيكي تعداد زيادي چرخ دنده بكار رفته است. آيا تا به حال فكر كرده ايد كه چرا تعداد چرخ دنده در آن‌ها زياد است؟ مهم‌ترين دليل آن اين است كه همه‌ي اين ابزارها، يك موتور كوچك دارند كه با سرعت بالا مي‌چرخد. اين موتور مي‌تواند توان مورد نياز را تأمين كند، اما گشتاور آن، به اندازه‌ي كافي زياد نيست. مثلاً در يك پيچ گوشتي برقي بايد گشتاور بالا برود تا پيچ گوشتي بتواند پيچ‌ها را سفت كند، ولي موتور گشتاور كمي توليد مي‌كند و در عوض سرعت بالايي دارد. كافيست از چند چرخ دنده استفاده كنيم تا اين مشكل حل شود. كار ديگري كه از چرخ دنده برمي آيد، تغيير جهت چرخش است.

اگر دو چرخ دنده را كه كنار هم قرار دارند با دقت نگاه كنيد، مي‌بينيد كه همواره يكي از آن‌ها ساعتگرد مي‌چرخد و ديگري پادساعتگرد.  

چرخ دنده ها

معمولاً چرخ دنده‌ها براي يكي از كاربردهاي زير استفاده مي‌شوند:

 1. 1. تغيير جهت چرخش
 2. 2. افزايش يا كاهش سرعت چرخش
 3. 3. انتقال حركت دوراني به يك محور ديگر
 4. 4. همزمان سازي حركت دو محور
 

 

موارد 1 و 2 و 3 را مي‌توانيد در مدل سازي `پايين مشاهده كنيد. چرخ‌ها در جهت عكس همديگر مي‌چرخند، چرخ كوچكتر با سرعت بيشتر از چرخ بزرگ مي‌گردد و حركت دوراني از محور چرخ بزرگ به محور چرخ كوچك منتقل مي شود.

قطر چرخ سمت چپ دو برابر چرخ ديگر است. اصطلاحاً گفته مي شود نسبت اين دو چرخ دنده 2:1 (بخوانيد "دو به يك") است. اگر دقت كنيد مي‌بينيد كه هر بار كه چرخ بزرگ يك دور مي‌زند، چرخ كوچك دو دور حول محور خود مي‌چرخد. بنابراين سرعت چرخش دو برابر شده است.

 


ادامه مطلب


اعداد numbers

عددهاي طبيعي

عددهاي طبيعي ،اعداد صحيح مثبت هستند  كه براي شمارش كاربرد دارند. دراين مجموعه صفر وجود ندارد.
مجموعه شمار نهادي (اعداد طبيعي) را با نماد (نشانه) N يا  mathbb{N} نمايش مي‌دهند. اين حرف از آغاز واژه انگليسي Natural، به معناي نهادي (طبيعي)، گرفته شده است.

                    {...و N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

اعداد طبيعي  كه شمارش مي شوند  به صورت عددهاي اصلي( يك -دو -سه ...   ) وترتيبي (اول -دوم- سوم- ... بيستم)

عددهاي اصلي: 

1   يك 11   يازده 10  ده 100   صد
2   دو 12   دوازده 20   بيست 200   دويست
..... ...... ........... .................

عددهاي ترتيبي:

1   اول 11   يازدهمين 10   دهمين 100   صدمين
2   دوم 12   دوازدهمين 20   بيستمين 200   دويستمين

 

عددهاي طبيعي مقايسه هم مي شوند. كه با علامت     <   = >نشان داده شده.

5> 3;    5 بزرگتراز 3.

3 < 5;    3كمتراز 5. 

عددهاي طبيعي نامحدود يا نامتناهي هستند.از 1 تا بينهايت ادامه دارند.

اعداد طبيعي را روي محور اعداد كه از صفر شروع شده ( البته صفر از اعداد طبيعي نيست    ) از كوچك به بزرگتر مي توان نشان داد.
اگر صفر را به  به اعداد طبيعي اضافه كنيم نام اعداد، اعداد حسابي مي شود.
محور اعداد خط راستي كه قسمت بندي شده  از صفر شروع به نوشتن مي كنيم .(از چپ به راست)

: 1, 2, 3...

Natural Numbers

 طبق فرهنگ ما ، تربيت فرزند بايد و نبايد هاي خاص خود را دارد ، حتي در فضاي مجازي. پس براي آن  كه فرزند نوجوان تان به سلامت از اين بزرگراه عبور كند ، چند نكته را فراموش نكنيد؛

 

 -اول از همه بايد با فرزندتان صحبت كنيد. شما مسئول تربيت او هستيد و هيچ كس نمي تواند مثل شما او را براي زندگي امروز آماده كند. همان طور كه وقتي كودك بود با گفتن «جيز» به او مي فهمانديد وسيله اي تيز و يا داغ است و نبايد دست بزند ، امروز هم با يك كلام شيرين مي توانيد در مورد خطرات استفاده ي ناصحيح از اينترنت با او صحبت كنيد. به او بياموزيد كاربري هوشمند و مسئول باشد.

 _ قانون مهم دنياي مجازي را به او ياد بدهيد :

 «كاري كه در دنياي واقعي نبايد انجام دهي، در دنياي مجازي هم ممنوع است.»

 _ نمي شود استفاده از اينترنت را ممنوع كرد اما مي توان براي آن قوانيني گذاشت. مثلا كلمه ي اينترنت نامحدود نبايد در خانه ي شما مجاز باشد. ساعاتي كه فرزندتان اجازه دارد از اينترنت استفاده كند را مشخص كنيد. اين تعداد ساعات هر چه نوجوان كم سن تر باشد ، بايد كم تر تنظيم گردد.

 _ اگر بتوانيد رايانه ي خانه را جايي بگذاريد كه در كنترل نگاه شما هم باشد ، حتماً اين كار را انجام دهيد

 اما اگر چنين چيزي ممكن نيست و اگر فرزندتان رايانه شخصي دارد (پيشنهاد ما اين است كه چنين وسيله اي را تا ابتداي سنين جواني و ورود به دانشگاه خريداري نكنيد) نگذاريد در يك اطاق با در بسته با آن كار كند. حتي اگر در اطاق شخصي اش اين  كار را انجام مي دهد، شما رفت و آمد داشته باشيد.

 _ علم خود را از اينترنت بالا ببريد

 بايد هم  پاي فرزندتان پيشرفت كنيد. اگر هم  پاي رفتن تان نباشد ، جا مي مانيد و آن  وقت نمي دانيد چه اتفاقاتي ممكن است براي او پيش مي آيد. به روز بودن شما به همراهي با فرزندتان كمك مي كند.

 نوجواني در دنياي نت

 _ بد نيست هرازگاهي به رايانه سر بزنيد و ببينيد چه جستجوهايي انجام شده 

 البته اين مهندسان دانشگاه نرفته ، آن قدر به كوچه پس كوچه هاي اينترنت وارد هستند كه ممكن است بتوانند اثر پاي خود را پاك كنند. اگر رفتار غير معمولي از فرزندتان ديديد، برنامه هايي مخصوص والدين كارآگاه روي سيستم نصب كنيد تا مطمئن شويد خطري او را تهديد نمي كند البته در شرايط عادي چنين چيزي لازم نيست.

 آخرين نكته و مهم ترين اين است كه اگر شما جاي خالي بدهيد ، خيلي زود هرچيز و هركسي ممكن است جاي تان را پر كند. اشتغال زياد و وقت نگذاشتن براي فرزندان ، او را به سمت دنياي مجازي سوق مي دهد كه مي تواند دوستان و نزديكان هميشه در دسترسي داشته باشد كه هميشه كنار او هستند. اگر خانواده ي گرم و صميمي داشته باشيد ، براي اوقات فرزندان تان برنامه ريزي كنيد ، با او دوست باشيد و بگذاريد اتاق هاي خانه تان با خاطرات شيرين با هم بودن، پر شود، با اين روش، شما بزرگ ترين فيلترينگ را در قلب نوجوان تان ايجاد كرده ايد.

 


دانلود نمونه سؤالات تستي فناوري همراباتصاوير:: موضوعات مرتبط: كار و فناوري، بانك سوالات


ادامه مطلب

امتياز:

دانلود فيلم آزمايش شبيه سازي فوران آتش فشان

دانلود فيلم آزمايش شبيه سازي گازهاي آتش فشاني

 

دانلود فيلم آزمايش رنگ بري با استفاده از آب اكسيژنه

 

 


موضوعات مرتبط: پايه ششم، فيلم


 دانش آموز
• يك ابزار مهم ارزش يابي-توصيفي است.(شاه ابزار)
• هويت دانش آموزان را در همه ي ابعاد شخصيتي شامل مي شود.
• درك عميق يادگيرنده رانشان مي دهد.
• امكان توليد دانش يابهبودآن (نوآوري و خلاقيت)رامهيامي كند.
• فرايندرشدوپيشرفت دانش آموزرابه خوبي نشان مي دهد.
• پوشه كاربين آموخته هاي قبلي و جديد دانش آموز ارتباط برقرارمي كند.
• پوشه كار كمك مي كندتافرداشكالات واشتباهات خويش رااصلاح كند.
• باپوشه كاردانش آموز ميزان توانايي و دانش خود را مستند مي سازد.
• بابررسي پوشه كاردانش آموزبه استعدادهاي خويش پي مي برد.
• بامديريت وتكميل پوشه كارمسئوليت پذيري راعملا تمرين مي كند.
• بابررسي پوشه كارورفع اشكالات و...به مهارت ارزشيابي(خودسنجي ،همسال سنجي و...)مي رسد.
• به دانش آموز ياد مي دهد كه بهتر ببيند،دقيق تر باشد،و بهتر فكر كند .
• يادگيري را براي دانش آموز ساده و سهل مي سازد. 

معلم
• به استعداددانش آموزان واقف مي شود.
• باايجاد فرصت مناسب براي آفرينندگي و زايش تفكرات جديد در فراگيران،يادگيري مشاركتي را در آنها تقويت نمايد.
• از طريق پوشه كار،به هويت فردي دانش آموزتوجه مي نمايد.
• در دانش آموزان حس اعتماد به نفس و خود باوري را شكوفا مي سازد.
• به نقاط قوت وضعف دانش آموزان پي مي برد.
• تفاوت هاي فردي دانش آموزان را عينيت مي بخشد. 

اوليا
• در جريان فرايند آموزش فرزندشان قرار مي گيرند.
• به نقاط قوت وضعف فرزندشان پي مي برند.
• نقش مثبت،سازنده و فعالي در هدايت تحصيلي فرزندشان ايفامي كنند. 
• اولياسنجي ازمزاياي پوشه كاراست كه اوليارادرفرايندياددهي – يادگيري فرزندش سهيم ومسئوليت پذيرمي كند.

بايدها ونبايدهاي پوشه كار
• پوشه كارنبايدمانع يادگيري وفرايندرشدكودك شود.
• پوشه كارنبايدعاملي براي تنبيه كودك،اوليا باشد.
• پوشه كارنبايدعامل زحمت معلم واختلال درفرايندآموزشي باشد.
• پوشه كارنبايدتوسط غيرمتخصصان بررسي وارزيابي شود.

• پوشه كارنبايدحجيم وسنگين باشد.
• نبايدكارهاي حجمي درپوشه كارقرارگيرد.
• درپوشه كارنبايدشواهدواسنادي سازماندهي شودكه درفرايندرشدوپيشرفت كودك موثرنيست.
• پوشه كاربايدعامل انگيزشي مثبت براي ادامه فراينديادگيري باشد.
• پوشه كاربايدچابك وسبك باشد.
• پوشه كاربايدمسيرناصحيح آموزش رااصلاح كند.
• پوشه كاربايدعامل مشاركت معلم،كودك ،اوليا و...درفرايندياددهي- يادگيري باشد.
• درپوشه كاربايدنمونه اي ازشواهدواسنادي قرارگيردكه عامل علاقمندي كودك باشد.
• پوشه كارفقط ابزاراست نه كل تعليم وتربيت.


ادامه مطلب


سلام.توي اين پست كه به عنوان آخرين پست من براي تيزهوشان 95-94 حساب ميشه ميخوام به زبون 
خودموني و خيلي ساده راه هاي مبارزه با استرس و اينكه سرجلسه چيكار بايد كرد رو بهتون بگم.
پس همراه با من باشيد.

خيلي خوب بچه هاي خوب و دوست داشتني من!
اول اينكه از خودت اين سوالو بپرس:«من به اندازه ي كافي تلاش كردم؟اصلاً من تلاشي كردم؟»
خوب جوابشو هم بزار من بگم!بله!من هم تلاش كردم و هم دوست دارم قبول شم.
يادت باشه انسان به قدري توانايي داره كه به هر چيزي كه بخواد ميتونه دست پيدا كنه!
مگه يادتون رفته يا توي فيلما نديدين كه يه روزي پرواز كردن به نظر انسان غير ممكن بود!
يا اصلاً فكرش رو هم نمي كرد كه بتونه به ماه سفر كنه!
اما الان نه تنها اين دوكار بلكه هزاران هزار كار ديگه رو هم ميكنه.ميكنه چون دوست داره و چون 
باور داره انجامش بده.
پس خودتو باور كن.من دارم بهت ميگم:تـــــــــــــــــــــــــــــــو قبـــــــــــــــولي!
اگه تلاش كردي قبولي.شك نكن.
سر جلسه آزمون چشماتون رو ببنديد.سه تا نفس عميق بكشيد.سه بار سوره توحيد رو بخونيد و چشماتون رو باز كنيد.
حالا خودتون رو سر جلسه ي امتحان فرض نكنيد.بلكه شما الان توي اتاق خودتون نشستيد و خيلي راحت
دارين به سوالات آزمون تيزهوشان جواب ميديد.

و اما مديريت زمان
بعضيا ميگن اول از درس رياضي شروع كنيم.ولي من ميگم اصلاً
حتي اگر رياضي اولين سوال باشه!
ترتيب درس ها :
1) هديه ها و قرآن
2)ادبيات فارسي 
3)مطالعات اجتماعي
4)تفكر و پژوهش
5)علوم تجربي
6)رياضي
زمان آزمون 100 دقيقه است.
شما نهايتاً توي 50 دقيقه اول بايد بتونيد تا آخرين سوال علوم رو بزنيد.بعد زمان لازم را براي رياضيات و مرور دروس و اينكه سوالي رو اشتباه نزده باشين خواهيد داشت.چند پيام مشاوره اي براي والديني كه دانش آموز دارند

پدران ومادران عزيزودلسوز وفداكار سلام عليكم؛

مسلما دردلسوزي ونيت پاك شما سروران گرامي نسبت به فرزندان وجگرگوشه هايتان شك وترديدي وجودندارد، به عيان مي بينيم كه سردوگرم روزگارراچشيده ومي چشيد تا لقمه اي رادردهان فرزندانتان بگذاريدوياباهروسيله اي شده اورابه مدرسه ودانشگاه بفرستيد؛چون خودطعم ومزه ي تلخ فقر ونداري وبيسوادي راچشيده ايد؛ شايدترديدفقط درانتخاب مؤثرترين وبه روزترين شيوه هاي تربيتي باشد.

باوركنيم كه لحظه لحظه هاي زيستن ما،حركات وسكنات ما،سخن گفتن ما،لحن كلام ما،نوع نگاه ما،دوستان ما،نشستن وبرخاستن ما،منبع درآمدما،پنهاني ترين انديشه ها وافكارما ومحرمانه ترين رفتارهاي ما درساختاروشكل گيري شخصيت كودكان ونوجوانان ماتأثيرانكارناپذيري دارند.                      بقيه در ادامه مطلب

 

 

 

پس بياييم بابه كاربستن پيام هاي مشاورهاي ذيل كه برگرفته ازانديشه ،افكار وتجارب بزرگ مردان عرصه ي تعليم وتربيت مي باشند هماهنگ شويم وشيوه ي تربيت وبرخوردمان را رنگ وبويي ديگرببخشيم.

پس به درد دل بچه ها(كودكان،نوجوانان وجوانان) گوش دهيم وبا آنها همد لي كنيم. كه همدلي ازهم زباني بهتراست. بابا جان ،ماما جان:

۱) كاري نكنيدكه درس ومشق ونمره و… عامل جدايي ودوري من ازشماقرارگيرد.

۲) نگوييدكه من هرآرامش وتفريحي را ازشما حرام كرده ام.

۳) درمن فرصت،قدرت وتوانايي جبران كمبودها رافراهم كنيد.

۴) از دوران تحصيل خودتان ،هرچندكه درست هم باشد، به بدي وتنبلي يادنكنيد.

۵) به من بياموزيدوياددهيد كه خودم درفكركارهاي خودم باشم.

۶) كارهاي خوبم راببينيدوتشويقم كنيد؛ تابيشترتلاش كنم.

۷) كاري كنيدكه هميشه درحضورشمااحساس امنيت وآرامش كنم؛ تابه ناچاري به افرادناباب پناه نبرم.

۸) اگرقولي به من ياديگران مي دهيدحتما به آن عمل كنيد؛ تامن نيزازشماوفابه عهدرايادبگيرم.

۹) مشخصات دوستان خوب وارزشمندرابرايم توضيح دهيد. تادوستان خوبي انتخاب كنم.

۱۰) مرا ازخطرات جدي دوستان ناباب وناشايست آگاه سازيد. تاهيچ وقت باآنهادوستي نكنم.

۱۱) مرا باخودم مقايسه كنيد نه با ديگران(برادر،خواهر، دوست و…) . زيرابا اين كارحسادت رادرمن برمي انگيزيدنه تلاش وكوشش را.

۱۲) مراباواقعيت هاي تلخ زندگي نيز‌آشناسازيدوهمه چيز رابرايم فراهم نكنيد.

۱۳) مرا با اهداف وروش هاي يك زندگي شرافتمندانه آشناسازيد.

۱۴) به من بياموزيدكه چگونه درجمع صحبت كنم؛ تااحترام ديگران رانگه دارم.

۱۵) به من بياموزيدكه تنهادرفكرخودم نباشم وازديگران براي خودم پلي نسازم؛ بلكه به من بياموزيدكه ياروياورمحرومان وستمديدگان باشم.

۱۶) پول توجيبي متناسب بانيازهايم، دراختيارم بگذاريد. ونحوه ي استفاده ازآن رابه من ياد دهيد.

۱۷) اشتباهات گذشته ام را مدام به رخم نكشيد.چون هيچ كس نيست كه اشتباه نكند.

۱۸) جايگاه مرادرخانواده مشخص نماييدوبراي آن ارزش قائل شويد. تامن هم ازشما ارزش گذاشتن رايادبگيرم.

۱۹) مرا براساس اصول وقواعدتربيتي ،تربيت نماييد نه احساسات وعواطف.

۲۰) معذرت خواهي راعملا به من ياد دهيد. تامعذرت خواهي رابياموزم؛ تابدين وسيله اتحادوهماهنگي خانواده حفظ شود.

۲۱) تك تك اعضاي خانواده حق داشته باشندهروقت بخواهند ماننديك آتشفشان فوران وخودراتخليه كنند.وسپس توضيح دهندكه ازچه عصباني وناراحت هستند.

۲۲) بگذاريدكه مافرزندان درخانواده باهم رقابت كنيم؛ ولي شيوه ي رقابت سالم وسازنده رابه ماياد دهيد.

۲۳)بگذاريدكه مافرزندان نيزدرخانه وبيرون خانه كاركنيم. تاهم كاركردن وهم همكاري باهم راعملا يادبگيريم.

۲۴) پدران ومادران عزيزبگذاريد دوران كودكي،نوجواني وجواني راكودكانه ،نوجوانانه وجوانانه بگذرانيم. انتظاربزرگسالان را ازما نداشته باشيد.

۲۵) خانواده هاي موفق مي دانندكه نمي توانندتمام ناهنجاري هاي يك مسير راپيش بيني وحل كنند. اما رازموفقيت آنها درانعطاف پذيري وريشه داشتن درعشق،دوستي،تفاهم وهم دلي است.

توفيق حق ، رفيق راهمان .


موضوعات مرتبط: 
برچسب‌ها: مشاوره


۱- توضيح دقيق در مورد امتحان

 • به دانشجويان و دانش آموزان بگوييد كه دقيقا از چه مطالبي امتحان مي گيريد؟
 • بارم بندي درس ها رامشخص كنيد
 • نوع امتحان را مشخص كنيد. يعني دقيقابگوييد چند سوال تستي است و چند سوال تشريحي و …
 • نحوه ي تصحيح برگه هاي امتحان و نمره دادن خودتان را هم مشخص كنيد. مثلا عين جمله ي كتاب مدنظر شماست يا مفهوم را برسانند كافي است. (طبيعتا مفهوم بهتر است)

۲- تعيين مناطق سوال خيز

مناطق سوال خيز همان قسمت هايي از محتوا است كه قرار است سوال بيشتري از آن بياوريد يا معمولا سوالات بيشتري از آن قسمت مي آيد. مشخص كردن اين بخش  ها ميزان زيادي از استرس را كم مي كند و دانشجويان يا دانش آموزان نمرات بيشتري كسب مي كنند. اگر از شما پرسيدن كدام قسمت ها براي مطالعه مهم تر هستند؟ بهتر است نگوييد «همه ي قسمت ها» اين صحبت خيلي كلي است و پاسخ خوبي نيست. يكي از بخش ها را نام ببريد ضرر ندارد. مثلا بگوييد«از همه ي قسمت ها سوال آوردم ولي ۴ نمره از فصل شش است» يا اينكه «فصل شش را به دقت بيشتري بخوانيد»

شب امتحان

شب امتحان

۳- تخمين زمان مورد نياز براي مطالعه

 

 

به دانشجويان و دانش آموزان كمك كنيد زمان مورد نياز براي مطالعه را تخمين بزنند. مثلا بگوييد «پيشنهاد مي كنم براي فصل ۶ حداقل ۵ ساعت وقت بگذاريد». اين كار استرس شب امتحان را از مخاطبين شما دور مي كند. شاگرد شما مي داند حداقل زمان لازم براي مرور درس شما چقدر است و به موقع شروع خواهد كرد.

پيشنهاد ويژه اينكه زمان تخميني را كمي بيشتر بگوييد. چون تنبلي در ذات آدم هاست و معمولا دانش آموزان و دانشجويان عادت كرده اند تا دقيقه ي ۹۰ هيچ كاري انجام ندهند.

۴-  مطالعه در دقايق قبل از امتحان

از نظر علمي مطالعه قبل از شروع امتحان كار خوبي نيست(علي اكبر سيف،روش هاي يادگيري و مطالعه، ص۲۳۰) ولي تجربه نشان داده برخي از دانشجويان يا دانش آموزان چند نمره را در همين دقايق شكار مي كنند.

 • براي آزمون هاي سخت مثل كنكور كه قرار است حجم بالايي از محتوا مورد آزمون قرار گيرد، مطالعه قبل از آزمون جز استرس و پريشاني ذهني هيچ چيز ديگري ندارد. در اين مواقع بعد از آخرين مرور بايد لاي كتاب ها را بست و نبايد تا زمان آزمون هيچ مطالعه اي انجام شود.
 • اما براي آزمون هاي ساده و سركلاسي مثلا آزمون يك بخش كوچك ۱۵ صفحه اي، مرور در دقايقي قبل از امتحان مي تواند كمك شاياني به بازيابي اطلاعات بكند.

در ضمن برخي از درس نخوان ها، تنها زمان مطالعه را همين نيم ساعت قبل از امتحان مي دانند اگر آن ها را از اين نيم ساعت محروم كنيد احتمالا يا بيشتر تقلب مي كنند يا برگه ي سفيد تقديم شما خواهند كرد.

۵- دادن نمونه سوالات امتحاني و پيگري

به نظرمن اين بهترين روش مرور در هفته هاي قبل از امتحان جامع است.(اين روش را هنوز با آزمايش علمي اثبات نكرده ام ولي تجربه ي خوبي از اجرايش دارم )

 1. نمونه سوالاتي را تهيه كنيد كه ويژگي هاي زير را داشته باشند.
  • ترجيحا سوالات تشريحي با پاسخ هاي طولاني البته سوالات كوتاه پاسخ از نكات كليدي هم مي تواند باشد.
  • سوالات از كليات باشند.
  • در سوالات بخواهيد يك مفهوم را شرح دهند يا سوال محاسباتي را حل كنند كه موارد زيادي را شامل شود.
  • سوال بايد منجر به بازيابي انديشه شود تا اگر شاگرد شما برداشت غلطي دارد درست شود.
  • سوالات از قسمت هاي مهم باشند.
  • يكي دو سوال امتحان اصلي را هم عينا در آن ها قرار دهيد.
 2. سوالات را در اختيار مخاطبان قرار دهيد تا حل كنند
  • مي توانند در خانه سوالات را حل كنند
  • مي توانند از كتاب و جزوه كمك بگيرند
  • در اين مرحله هركس خودش بايد پاسخ بدهد و همكاري گروهي ممنوع است
  • فرصت كافي براي پاسخ دادن به تمام سوالات در اختيارشان بگذاريد
  • مهم اين است كه تمام سوالات حل شوند
 3. پاسخ جمعي به سوالات
  • تك تك سوالات به صورت كارگروهي به بحث گذاشته مي شود.
  • سوالات سخت و پرابهام توسط هرگروه مشخص مي شود.
  • اين سوالات سخت و پرابهام توسط سرگروه ها و استاد يا معلم به بحث گذاشته مي شود.
  • فرصتي آزاد داده مي شود تا هرسوال مهمي كه در نمونه سوالات نبوده مطرح شود.
 4. يك آزمون مشابه با آزمون اصلي(از لحاظ سخت بودن و نه اينكه عينا همان سوالات باشد) از مخاطبان گرفته مي شود.

اگر از ابتدا خوب تدريس كرده باشيد و اين موارد را اجرا كنيد. تقريبا محال است كه كسي  درس شما را ياد نگيرد و استرس شب امتحان بي معنا خواهد بود.

۶- جلسه ي رفع مشكل

نام خود اين جلسه براي دانشجويان آرامش بخش است. و استرس شب امتحان را تا حدود بسيار زيادي كاهش مي دهد.اگر مخاطبين شما بدون آمادگي وارد اين جلسه شوند استفاده ي لازم را از آن نمي برند. حتما دانشجويان و دانش آموزان بعد از مرور كامل مباحث و پيدا كردن مشكلاتشان در جلسه حاضر شوند.

بهترين نوع جلسه ي رفع مشكل همان است كه در مورد ۵ اشاره كردم.

۷- جلسات مباحثه و تدريس دانشجويان يا دانش آموزان

دانشجويان يا دانش آموزان مطالبي كه آموخته اند را به نوبت براي هم تدريس مي كنند. اگر اين كار در گروه انجام شود. نوبت تدريس به همه ي كلاس مي رسد.

يك اصل در يادگيري وجود دارد كه مي گويد:

اگر مي خواهي مطلبي را خوب يادبگيري آن را تدريس كن

تدريس قبل از هر كسي براي دانشجويي كه تدريس مي كند مفيد است.

موفق باشيدتست هوش بايد پس از خواندن سئوال در عرض فقط ۵ ثانيه به آن جواب درست را بدهيد در پايان تعداد پاسخهاي درست شما ضرب در ۱۰ ميشود و ميزان آي كيو شما را نشان ميدهد (آساني سوالات شما را گول نزند !!!)
۱- بعضي از ماهها ۳۰ روز دارند بعضي ۳۱ روز چند ماه ۲۹ روز دارد؟
۲- اگر دكتر به شما ۳ قرص بدهد و بگويد هر نيم ساعت ۱ قرص بخور چقدر طول ميكشد تا تمام قرصها خورده شود؟
۳- من ساعت ۸ شب به رختخواب رفتم و ساعتم را كوك كردم كه ۹ صبح زنگ بزند وقتي با صداي زنگ ساعت از خواب بيدار شدم چند ساعت خوابيده بودم؟
۴- عدد ۳۰ را به نيم تقسيم كنيد وعدد ۱۰ را به حاصل آن اضافه كنيد چه عددي به دست مي آيد؟
۵- مزرعه داري ۱۷ گوسفند زنده داشت تمام گوسفند هايش به جز ۹ تا مردند چند گوسفند زنده برايش باقي مانده است؟
۶- اگر تنها يك كبريت داشته باشيد و وارد يك اتاق سرد و تاريك شويد كه در آن يك بخاري نفتي يك چراغ نفتي و يك شمع باشد اول كداميك را روشن ميكنيد؟
۷- فردي خانه اي ساخته كه هر چهار ديوار آن به سمت جنوب پنجره دارد خرسي بزرگ به اين خانه نزديك ميشود اين خرس چه رنگي است؟
۸- اگر ۲ سيب از ۳ سيب بردارين چند سيب داريد؟
۹- حضرت موسي از هر حيوان چند تا با خود به كشتي برد؟
۱۰- اگر اتوبوسي را با ۴۳ مسافر از مشهد به سمت تهران برانيد و در نيشابور ۵ مسافر را پياده كنيد و ۷ مسافر جديد را سوار كنيد و در دامغان ۸ مسافر پياده و ۴ نفر را سوار كنيد و سرانجام بعد از ۱۴ ساعت به تهران برسيد حالا نام راننده اتوبوس چيست؟
ارزيابي تست براساس تعداد جوابهاي نادرست سطح هوش
۷تا و بيشتر دانش اموز دبستان
۶ تا دانش اموز دبيرستان
۵ تا دانشجو
۲-۳ استاد دانشگاه
۱ مديران ارشد . . . . .

پاسخ تست ها
۱- تمام ماهها حداقل ۲۹ روز را دارند
۲- يك ساعت (شما يك قرص را در ساعت ۱ و ديگري را درساعت ۱/۵ و بعدي را در ساعت ۲ مي خوريد)
۳- ساعت كوكي نميتواند شب و روز را تشخيص دهد پس به اولين ساعت ۹ كه برسد زنگ ميزند كه ساعت ۹ شب است
۴- حاصل ۷۰ است ( تقسيم بر نيم معادل ضرب در ۲ است)
۵- او ۹ گوسفند خواهد داشت۶- كبريت
۷- سفيد چون خانه اي كه هر چهار ديوارش رو به سمت جنوب پنجره داشته باشد بايد در نوك قطب جنوب باشد
۸- همان۲ سيب
۹- هيچ( حضرت نوح بود نه حضرت موسي)
۱۰- خوب خودتونيد ديگه( نام خودتان)

ديدم گفتم بزارم اميدوارم خوشتون بياد.1- يك صبحانه سبك و مقوي بخوريد و با گرسنگي در جلسه حاضر نشويد

 

2 -  نيم ساعت قبل از آزمون در محل آزمون حاضر باشيد

3 - با توكل به خداوند سرجلسه حاضر شويد

4-  با ياد خداونام او وقرائت آيه الكرسي آزمون را آغاز كنيد

5- هنگام پاسخ دادن به سؤال‌ها، وقت خود را صرف سؤالات وقت‌گير نكنيد.

6- ممكن است چند سؤال اوّل دفترچه، مشكل باشد؛ اصلاً ايرادي ندارد كه؛ خودتان را نبازيد و به اطّلاعات و مطالعه‌ي خود اطمينان داشته باشيد. اگر اين سؤال‌ها براي شما مشكل است، مطمئن باشيد براي ديگران نيز دشوار خواهد بود.

7- صورت سؤال را با دقّت و تا آخر بخوانيد و در جواب دادن عجله نكنيد و به فعل‌هاي آخر جمله‌ها دقّت نماييد.

8- ترتيب سؤال‌ها را در دفترچه رعايت كنيد و تمام صفحات دفترچه را بادقّت بخوانيد و مراقب باشيد بعضي صفحات يا بعضي سؤال‌ها را فراموش نكرده باشيد.

9- از هيچ سؤالي، نخوانده رد نشويد؛ زيرا ممكن است پس از چند سؤال دشوار، چند سؤال ساده پيدا كنيد.

10- از حاشيه‌ي دفترچه‌ي سؤال، براي چرك‌نويس و محاسبه استفاده كنيد.

11- اگر گزينه‌ي پر شده‌اي را پاك كرديد، طوري باشد كه كاملاً پاك شود.

12- يادتان باشد جلسه را با نام «خدا» آغاز كنيد و مطمئن باشيد شما كه درس خوانده‌ايد و زحمت كشيده‌ايد، خداوند هم ياريتان خواهد كرد.

13- با چهره‌اي «بشّاش» به جلسه‌ي امتحان برويد و مثبت فكر كنيد.

14- وسايل ضروري مثل: كارت داوطلبي + سنجاق - مداد مشكي معمولي 3عدد – پاك‌كن و تراش - شكلات - بطري آب -دستمال كاغذي - ساعت مچي و شناسنامه را همراه خود ببريد.

15- وسايل ممنوعه مثل موبايل و جزوه و... را به جلسه نبريد.

16- بعد از پيدا كردن صندلي، مطمئن شويد كه اطّلاعات پاسخ‌برگ، مختّص شماست.

17- گزينه‌ها را طوري پر كنيد كه عدد داخل آن ديده نشود.

18- پاسخ‌برگ خود را تا نزنيد و كثيف نكنيد.

19- براي شروع، چند نفس عميق بكشيد.

20- مدّت زمان امتحان را از مسئولان حوزه بپرسيد و خودتان نيز دفترچه‌ي سؤال را كنترل كنيد.

21- هر 10 سؤال يك بار، شماره‌ي تست‌ها را در دفترچه‌ي  سؤالات، با شماره‌ي پاسخ‌نامه مطابقت دهيد.

22-  بعضي از دانش‌آموزان به سؤالات، در دفترچه‌ي سؤالات پاسخ مي‌دهند و در پايان، جواب‌ها را به پاسخ‌نامه منتقل مي‌كنند. ممكن است وقت تمام شود و شما فرصت نكنيد جواب‌ها را به پاسخ‌نامه انتقال دهيد يا جواب‌ها، جابه‌جا وارد پاسخ‌نامه شود. پس اين كار را هرگز انجام ندهيد.


ادامه مطلب


فرمول هاي محاسبه محيط و مساحت شكل هاي هندسي

فرمول محاسبه حجم,فرمول محاسبه محيطليست صفحات

ساخت وبلاگ | ساخت سایت

جستجوگر پیشرفته سایتدر اين وبلاگ
در كل اينترنت
آمار

کاربران آنلاین کاربران آنلاین : 1 نفر
آمار بازدیدآمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 128
بازدید دیروز بازدید دیروز : 48
بازدید کلی بازدید کلی : 1528
موضوعات
موضوعي ثبت نشده است
پنل کاربری
ورود کاربر

نام کاربری :
پسورد :

عضويت سريع
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
نظرسنجي
تبادل لینک هوشمند
لینک :
خبرنامه
براي اطلاع از آپدیت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود
عضویت لغو عضویت