آموزش جمع كسرها در رياضي پايه ششم دبستان

جمع كسرها ششم دبستان

 

 براي جمع كسرها بايد اين سه مرحله را انجام دهيم:

 

 • مرحله ۱: اطمينان حاصل كنيد كه مخرج ها يكسان هستند

  (اگر مخرج ها برابر نبودند مخرج مشترك مي گيريم)

 

 • مرحله ۲: يكي از مخرج ها را مي نويسيم و صورت كسرها را با هم جمع مي كنيم

 

 • مرحله ۳: ساده كردن جواب (در صورت نياز)

 

 

مثال ۱: كسرهاي زير را جمع كنيد:

جمع كسرهاي با مخرج يكسان (www.riazisheshom.ir(

 

 • مرحله ۱: چون مخرج ها يكسان هستند پس به مرحله ۲ مي رويم.

 •  مرحله ۲: يكي از مخرج ها را مي نويسيم و صورت كسرها را با هم جمع مي كنيم.

 •  مرحله ۳: كسر را ساده مي كنيم كه در اينجا نيازي به ساده كردن نيست.

 جمع كسرهاي با مخرج يكسان (www.riazisheshom.ir(


 مثال ۲: كسرهاي زير را جمع كنيد.

جمع كسرهاي با مخرج يكسان (www.riazisheshom.ir(

 • مرحله ۱: چون مخرج ها يكسانند (هر دو 8 هستند) پس به مرحله ۲ مي رويم.

 •  مرحله ۲: يكي از مخرج ها را مي نويسيم و صورت كسرها را با هم جمع مي كنيم.

 •  مرحله ۳: كسر را ساده مي كنيم كه در اينجا نيازي به ساده كردن نيست ولي مي توان آن را به صورت عدد مخلوط نوشت.

جمع كسرهاي با مخرج يكسان (www.riazisheshom.ir(

 


نكته: اگر مخرج هاي كسرها برابر نبودند ابتدا مخرج مشترك مي گيريم.مثال ۳: كسرهاي زير را جمع كنيد.

جمع كسرهاي با مخرج نابرابر (www.riazisheshom.ir(

چون مخرج ها برابر نيستند پس مخرج مشترك مي گيريم و يكي از مخرج ها را نوشته و صورت ها را با هم جمع مي زنيم.

جمع كسرهاي با مخرج نابرابر (www.riazisheshom.ir(

 

جواب نهايي يعني ۵/۸ را نمي توان ساده كرد.


برچسب: ،

[ ۳ مهر ۱۳۹۶ ] [ ۰۵:۵۴:۵۸ ] [ بازدید: ] [ مجيد عبداللهيان ]

[ نظرات (0) ]

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]