كلمات هم آوامعني

نمونه هايي از

 


خوار = كم ارزش و كوچك

خار = تيغ گل يا خاشاك 

 


سد = ديواري براي جمع كردن آب

صد = عددي در رياضي 

 


ثري = خاك و زمين

سرا = خانه

 


خيش = گاو آهن

خويش = خود ، فاميل

 


خاست = بلند شد

خواست = ميل ، آرزو ، طلب

 


ثواب = پاداش اخروي

صواب = ذرست

 


غازي = جنگجو

قاضي = قضاوت كننده

 


علَم = پرچم

اَلَم =درد و رنج

 


حاسد = حسود

حاصد = درو كننده

 


غريب = بيگانه

قريب = نزديك

 


نواحي = ناحيه ها

نواهي = نهي شده ها

 


آري = بله

عاري = بدون چيز

 


قوس = كمان

غوث =فرياد

غوص = فرو رفتن در آب

 


عرض = پهنا

ارض = زمين

ارز = پول خارجي

 


نصر = پيروزي

نسر = كركس

نثر = نوشته اي كه شعر نيست

 


غزا = جنگ

قضا = تقدير الهي

غذا = خوردني

 


سيف = شمشير

صيف= تابستان

 


عمارت = آباداني

امارت =فرمان روايي

 


حيات = زندگي

حياط = زمين با حد و حدود ،حصار

 


اساس = بنياد و پايه

اثاث =لوازم خانه

 


خان = سرور ، رئيس

خوان = سفره

 


راضي = خشنود ، قانع

رازي = نام دانشمند ايراني ، چيز پنهاني

 


حال = چگونگي ، كيفيّت

حوال = حائل ميان دو چيز

 


خـُرد =  كوچك كه در مقابل بزرگ است

خورد=  خوراك 

 


باز= دوباره


باز= باز كردن (مثلا دفتر  

باز=نوعي پرنده

 

 

 


برچسب: ،

[ ۱۴ مهر ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۴۶:۴۸ ] [ بازدید: ] [ مجيد عبداللهيان ]

[ نظرات (0) ]

{COMMENTS}
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]